English  傳統  简化 Trang Nhất Thông Tin Về Chúng Tôi Các Dịch Vụ Lệ Phí Nộp Đơn Liên Lạc Chứng Nhận
Student image

Thông tin về chúng tôi


Liên Minh Học Sinh Quốc Tế (Dịch Vụ Giám Văn phòng trung ương của chúng tôi đặt tại Melbourne. Thủ tục của mọi đơn xin giám hộ sẽ được tiến hành tại văn phòng Melbourne rồi sau đó được phân phối đến những người giám hộ địa phương trên khắp nước Úc. Quí vị phụ huynh có thể yên tâm khi biết rằng con em mình có thể dời từ thành phố này tới thành phố khác mà vẫn được sự chăm sóc của một trong những nhân viên địa phương của chúng tôi mà không phải trả thêm một chi phí phụ trội nào.

Chúng tôi có một số nhân viên được đào tạo chuyên sâu làm việc ở các thành phố lớn ở Úc, cung cấp một mạng lưới hỗ trợ và chăm sóc toàn quốc. Ða số nhân viên của chúng tôi nói thông thạo một ngôn ngữ Á Châu. Chúng tôi hiểu các nhu cầu của học sinh quốc tế và sẽ làm tất cả mọi điều trong khả năng của chúng tôi để bảo đảm các học sinh có được một kinh nghiệm tích cực và đầy hứng thú trong thời gian học tập tại quốc gia xinh đẹp này của chúng ta.

Công ty chúng tôi đã phát triển một cơ sở dữ liệu toàn quốc khiến chúng tôi chỉ cần nhấn nút là xem được sự tiến bộ của học sinh. Phần mềm tân kỳ này cho phép chúng tôi cung cấp những thông tin chính xác và kịp thời cho quí vị phụ huynh và các cơ sở giáo dục về các học sinh do chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi vững tin rằng quí vị sẽ hài lòng với các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn tìm cách cải tiến dịch vụ và khuyến khích bất cứ thông tin phản hồi hoặc góp ý nào của quí vị. Tôi xin liệt kê một vài trích đoạn những thông tin phản hồi nhận được gần đây từ quí vị phụ huynh về các dịch vụ của chúng tôi.

Chứng Nhận

ISA Commitment to Child Safe Standards


  English  傳統  简化 © 2019 | Web Development