English  傳統  简化 Trang Nhất Thông Tin Về Chúng Tôi Các Dịch Vụ Lệ Phí Nộp Đơn Liên Lạc Chứng Nhận

Lệ Phí


Chúng tôi có thể cung cấp sự giám hộ dài hạn và ngắn hạn cho học sinh. Lệ phí của chúng tôi đã được cấu trúc để chúng tôi có thể cung cấp sự chãm sóc có chất lượng với chi phí thấp nhất có thể có được. Chúng tôi có một số những cách thanh chi để giúp các bậc phụ huynh.

Chúng tôi hiểu những chi phí lớn lao trong việc giáo dục con cái của quí vị tại một quốc gia khác. Chúng tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc cung cấp một dịch vụ có chất lượng. Khoảng thời gian đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất cho người giám hộ và học sinh là thời gian ngay sau khi học sinh đó tới Úc, cấu trúc lệ phí của chúng tôi phản ánh điều này. Chúng tôi giảm bớt giá biểu cho những học sinh sử dụng dịch vụ của chúng tôi dài hạn. Quí vị có thể dùng cách tính lệ phí tiện dụng dưới đây để tính ra toàn thể chi phí giám hộ cho con em mình.

Quy đnh hoàn, hy:

Trong trường hp visa b t chi hoc đơn xin được rút li, ISA s hoàn tr li toàn b s tin đã nhn  sau khi khu tr 200 đô Úc  phí đăng ký và phí chuyn tin qua ngân hàng.

Nếu như khóa hc b di li hoc sinh viên đến Úc khi đã được 18 tui ISA s hoàn tr li toàn b s tin đã nhn  sau khi khu tr 200 đô Úc  phí đăng ký và phí chuyn tin qua ngân hàng.

Nếu ph huynh mun chuyn sang dch v giám h khác sau khi hc sinh đã sang Úc thì mi chi phí s không được hoàn tr.

Trong trường hp hc sinh đã sang Úc sau đó hy b vic hc tp ti trường hay quay tr v nhà vì bt c lý do gì đu không được hoàn tr bt c khon phí nào.   Yêu cầu cho  việc hoàn trả trong tất cả các trường hợp sẽ phải chịu phạt 200 (Aud) phí xử lý và phí ngân hàng.

Cách tính Lệ Phí Hàng Tháng Ðơn Giản

Dùng cách tính này nếu quí vị đã biết sẽ cần dịch vụ giám hộ trong bao nhiêu tháng.


Sẽ cần dịch vụ giám hộ trong bao nhiêu tháng?
Tháng
Cần dịch vụ giám hộ ở đâu?


Cách tính Lệ Phí & Thời Gian Giám Hộ

Dùng cách tính này nếu quí vị muốn chúng tôi tính ra số tháng mà quí vị muốn sử dụng dịch vụ, dựa trên tuổi của học sinh và ngày khởi đầu của khóa học.


Ngày tháng năm sinh của học sinh?
Ngày bắt đầu của khóa học
Cần dịch vụ giám hộ ở đâu?


  English  傳統  简化 © 2020