English  傳統  简化 Trang Nhất Thông Tin Về Chúng Tôi Các Dịch Vụ Lệ Phí Nộp Đơn Liên Lạc Chứng Nhận

Các Dịch vụ


Vai trò của Người Giám Hộ/Người Chăm Sóc

Người Giám Hộ/Người Chăm Sóc là một người độc lập mà học sinh có thể trông cậy để được hướng dẫn, khuyên bảo và hỗ trợ về nhiều vấn đề khác nhau kể cả tiến bộ về học vấn, kèm học, phúc lạc cá nhân, các vấn đề xã hội và tình cảm, hướng dẫn tài chánh, sự an toàn và an ninh nói chung. Chúng tôi đề nghị người giám hộ cần phải hoàn toàn độc lập với cơ sở giáo dục và nơi cung cấp chỗ ở. Một thành phần không thể thiếu được là tạo mối quan hệ được tín nhiệm với học sinh. Việc này chỉ có thể đạt được qua sự thăm viếng đều đặn, có tính cách cá nhân và được duy trì lâu dài và qua sự liên lạc với nhau bằng điện thoại. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây cho học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục:

 • Chúng tôi thăm viếng và độc lập kiểm tra chỗ ở của học sinh, cung cấp cho phụ huynh, cơ sở giáo dục và các công ty cung cấp chỗ ở những ý kiến hoàn toàn độc lập. Ðứng ra làm trung gian hòa giải các tranh chấp giữa học sinh và gia đình nhà trọ nếu trường hợp này xảy ra.
 • Chúng tôi hướng dẫn đầy đủ về sự an ninh và an toàn của thành phố và các vùng ngoại ô, kể cả những đề tài như di chuyển, các địa điểm giải trí, làm sao để gọi các dịch vụ giúp đỡ khẩn cấp, cảnh sát, xe cứu thương, và các trường hợp khẩn cấp về y khoa.
 • Giữ liên lạc với học sinh khi các em có vấn đề phàn nàn về nơi cư trú của mình.
 • Thông báo cho cơ sở giáo dục về bất cứ phàn nàn nào của học sinh chưa được giải quyết liên quan đến gia đình nhà trọ hoặc các nơi cư trú khác.
 •  Ðại diện học sinh trong việc liên lạc với cơ sở giáo dục mà học sinh này theo học, kể cả việc trợ giúp học sinh trong việc nhân danh học sinh nộp đơn khiếu nại lên hiệu trưởng hoặc giám đốc của cơ sở giáo dục nơi học sinh này theo học.
 • Cung cấp lời khuyên qua điện thoại và trợ giúp khẩn cấp hai mươi bốn (24) giờ một ngày và bảy ngày trong tuần nếu cần.
 • Chúng tôi gửi các học bạ của nhà trường về nhà cho phụ huynh (nếu được cơ sở giáo dục cung cấp). Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật phụ huynh về tình trạng phúc lạc chung và các tiến bộ của học sinh. Chúng tôi có thể phiên dịch các báo cáo này.
 • Giữ liên lạc thường xuyên với học sinh.
 • Thay mặt phụ huynh liên lạc với cơ sở giáo dục, kể cả việc đại diện phụ huynh ký các giấy tờ với cơ sở giáo dục.
 • Giới thiệu và trợ giúp về các vấn đề cá nhân.
 • Chúng tôi giúp đỡ học sinh mở trương mục ngân hàng và sắp xếp các vấn đề tài chánh.
 • Giải thích các luật lệ địa phương và các điều lệ của chiếu khán (visa) cho học sinh để bảo đảm các em tuân thủ theo các luật lệ này.
 • Dự các buổi họp phụ huynh với thầy cô khi được yêu cầu.
 • Tham dự các ngày hướng dẫn của nhà trường khi có thể được.
 • Giúp đỡ học sinh đặt mua vé máy bay để về quốc gia nhà trong các kỳ nghỉ hè nếu cần.
 • Giúp đỡhọc sinh mua điện thoại di động hoặc thẻ cài điện thoại di động. Chỉ cho học sinh biết chỗ mua thẻ gọi điện thoại, đâu là những cửa hiệu và nhà hàng hợp cho học sinh.
 •  Giúp học sinh sắp xếp cuộc hẹn và sử dụng các dịch vụ y tế.

 Những Thủ Tục và Ðiều Lệ Tổng Quát về VISA dành cho Học Sinh.

Những thông tin sau đây chỉ là những hướng dẫn cơ bản cơ bản nhất, để biết đầy đủ các thủ tục/điều lệ về visa, xin đến thăm trang mạng của Bộ Di Trú và Ða Văn Hóa Sự Vụ ở http://www.immi.gov.au/students/students/5762/eligibility-student-18.htm

CẢNH CÁO: VÌ BẤT CỨ LÝ DO GÌ, SAU KHI TỚI ÚC VISA CỦA BẠN BỊ HỦY BỎ HOẶC ÐƠN XIN VISA MỚI ÐÃ BỊ TỪ CHỐI, XIN HÃY LẬP TỨC LIÊN LẠC NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ/HOẶC CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP GIÁO DỤC ĐỂ ĐƯỢC CỐ VẤN. BẠN CẦN PHẢI CÓ SỰ CỐ VẤN ÐỘC LẬP TRƯỚC KHI QUYẾT ÐỊNH KHÁNG CÁO MỘT QUYẾT ÐỊNH, NẠP LẠI MỘT ÐƠN XIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA MỘT ÐẠI DIỆN DI TRÚ CÓ ÐĂNG KÝ.

TOP

Thu Xếp Chỗ Ở & Phúc Lạc Tổng Quát cho học sinh dưới 18 tuổi:

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần được sắp xếp về chỗ ở, chăm sóc và giám hộ. Bạn sẽ sống cùng hoặc được chăm sóc bởi một trong các đối tượng sau:

 • Sống cùng Cha/mẹ hoặc người giám thủ hợp pháp tại Úc
 • Sống ở Úc với một người bà con trên 21 tuổi và người này được cha/mẹ bạn hoặc người giám thủ hợp pháp đề cử .
 •  Được chăm sóc bởi một người mà cơ sở giáo dục của bạn chấp thuận.

Bạn cần cung cấp những tài liệu sau:

 • Văn bản xác nhận của cơ sở giáo dục về việc sắp xếp chỗ ở và chăm sóc, giám hộ  của bạn trong thời gian học tập tại Úc cho đến khi 18 tuổi.
 • Form “Student Welfare Declaration”  do Cha/mẹ hay người giám thủ hợp pháp hoàn tất .

Form mẫu lấy tại: Student Welfare Declaration form (28KB PDF file) http://www.immi.gov.au/students/_pdf/student-welfare-declaration.pdf

Từ 01/07/2007, học sinh dưới 18 tuổi cần phải chứng minh đầy đủ điều kiện chỗ ở và chăm sóc, giám hộ khi trình xin visa đến Úc. Tìm hiểu cụ thể tại: http://www.immi.gov.au/students/students/welfare-arrange.htm

TOP

Việc sắp xếp giám hộ được phê duyệt bởi cơ sở giáo dục

Nếu việc sắp xếp giám hộ được trường bạn đang đăng ký học chấp nhận , bạn cần trình Thư chấp nhận giám hộ và chỗ ở (CAAW) do nhà trường cấp để xin visa. CAAW sẽ xác nhận thời gian bạn cần được giám hộ và chăm sóc.

TOP

Sống với người thân:

Nếu bạn định sống với người thân trong thời gian học tập tại Úc , thì người đó phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 

 • Có mối quan hệ thân thích với bạn (là anh trai, chị gái, anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, ông bà, cháu, cô, dì, chú, bác, cháu gái, cháu trai, hoặc ông bà mẹ kế hay bố dượng, cháu, cô, dì, chú, cháu gái hoặc cháu trai của mẹ kế hay bố dượng, đối tác).
 • Tối thiểu phải  trên 21 tuổi.
 • Được đề cử bởi bố mẹ hay người người giám hộ hợp pháp của bạn trong hồ sơ xin visa.
 • Là công dân Úc và thường trú tại Úc. Có visa cho phép ở tại Úc hay đang nộp đơn xin thị thực giám hộ học sinh.
 • Chứng tỏ được có tư cách tốt bằng cách cung cấp giấy chứng nhận không tiền án tiền sự  của cảnh sát tại quốc gia họ sinh sống từ năm 16 tuổi và thời gian sống phải  hơn 12 tháng trong vòng10 năm qua.

Lưu ý: Xác minh của cảnh sát không cần thiết phải trình lúc bạn nộp hồ sơ và mà chỉ cần trình trước khi bạn được cấp visa.

Xem các yêu cầu cụ thể tại: http://www.immi.gov.au/allforms/character-requirements/

TOP

Điều kiện bắt buộc

Bạn phải tuân theo những điều kiện của visa trong khi học và sống tại Úc bằng không visa của bạn có thể bị hủy bỏ và bạn có thể phải rời khỏi nước Úc.

Học sinh dưới 18 tuổi:

Một khi cơ sở giáo dục của bạn đã chấp thuận những thu xếp về chỗ ở, sự hỗ trợ và phúc lạc tổng quát của bạn, nếu muốn thay đổi các thu xếp này bạn phải có giấy chấp thuận của cơ sở giáo dục.

Đăng ký khóa học và thời gian lên lớp.

Bạn phải liên tục duy trì  khóa học toàn thời đã đăng ký. Quan trọng: Bạn phải tham dự ít nhất 80% số giờ lên lớp cho mỗi học kỳ. Nếu khóa học ngắn hơn một học kỳ, bạn phải tham dự  ít nhất 80% số giờ lên lớp trong suốt khóa học.

Kết quả học tập

Bạn phải đạt được kết quả học tập thỏa đáng cho mỗi học kỳ hoặc lục cá nguyệt của khóa học. Nếu khóa học ngắn hơn một học kỳ hoặc một lục cá nguyệt, bạn phải đạt được kết quả học tập thỏa đáng theo yêu cầu khóa học. Cơ sở giáo dục sẽ báo cho các ban ngành nếu kết quả của bạn không đạt yêu cầu.

Bảo hiểm Y tế

Bạn phải có bảo hiểm y tế cho bạn và các thành viên trong gia đình trong thời gian ở Úc. Bạn có thể chọn Overseas Student Health Cover (OSHC) cung cấp đầy đủ bảo hiểm về y khoa và bệnh viện.

TOP

Thay đổi cơ sở giáo dục:


Nếu bạn muốn chuyển trường, bạn cần liện hệ với trường mình đang học để có thông tin đầy đủ. Trong hầu hết các tình huống thì trường mới sẽ không chấp nhận đơn đăng ký của bạn nếu bạn chưa hoàn thành 6 tháng khóa học chính đã được cấp thị thực để tham gia.

 

Nếu bạn muốn chuyển trước khi hoàn thành 6 tháng khóa học chính thì cần phải liên hệ với trường bạn đang học  để xin phép. Bạn cần có thư đồng ý tiếp nhận (offer letter) của trường mới bạn muốn chuyển đến để trình xin thư đồng ý cho chuyển từ trường cũ.

Nếu bạn muốn thay đổi trường vào bất kỳ thời điểm nào cần  phải liên hệ và  trình Giấy xác nhận nhập học (Confirmation of Enrolment certificate) của trường mới cho DIBP để được chấp nhận.

TOP

  English  傳統  简化 © 2019 | Web Development